-->

Bouwen aan verandering

Duurzaamheid in de GWW vraagt om organisatieontwikkeling

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 21 mei 2022

Building Changes en CROW onderzochten samen welke ondersteuningsbehoefte gemeenten hebben als zij aan de slag gaan met Duurzaam GWW. Dit traject is nog in volle gang. Juist daarom delen we graag wat voorlopige inzichten, zodat we eventuele aanvullingen daarop nog beter mee kunnen nemen. We interviewden een aantal gemeenten dat aan de slag is geweest met het verduurzamen van haar GWW-projecten. We vroegen niet zozeer naar de techniek en de instrumenten, maar juist naar het mensenwerk erachter. Lukte het? Wat hielp en wat niet? Zat er beleid achter of persoonlijke drive, of allebei? En waar liep je tegen aan?

Kijkend naar de verslagen van al die interviews zagen we twee inzichten die tegenstrijdig lijken. Aan de ene kant ontkom je niet aan de constatering: het gaat ook overal hetzelfde. Gemeenten lopen allemaal tegen hetzelfde aan. Maar tegelijkertijd: elke gemeente is anders en geen situatie is hetzelfde. Hoe valt dit te verenigen?

We ontwikkelden een groeimodel dat beide inzichten samenbrengt (zie figuur voor een eerste schets). Gemeenten die aan de gang gaan met verduurzaming doorlopen vergelijkbare fases. Maar daarin volgt wel ieder zijn eigen pad en de een komt verder dan de ander. Ook is de weg omhoog niet lineair: stilvallen of terugzakken komt voor.

Afhankelijk van waar je staat als gemeente heb je ook andere ondersteuning nodig. Daarom is het voor CROW en voor ons belangrijk hier inzicht in te krijgen. In de vervolgfases van het project ontwikkelen we dit verder door.

Herken je jouw gemeente ergens op dit groeipad? Waar zou je jezelf plotten? Laat het ons weten! Neem contact op met Sybren Steensma of Jan-Willem Weststrate.