-->

Bouwen aan verandering

Circulair bouwen is dé toekomst

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 30 april 2021


Circulair bouwen, je hoort het steeds vaker, maar hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag? En wat is circulair bouwen nou eigenlijk?

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Of te wel, bouwen met oog op het welzijn van mens en dier.

Om over te gaan op circulair bouwen stimuleert de overheid de sector om bijvoorbeeld circulair inkopen te gaan doen. Het Transitieteam, een team van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen, heeft de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld. Deze agenda is onderdeel van het programma ‘Nederland circulair in 2050’. Het beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat voor de periode 2018-2023 vier speerpunten en tien actiepunten.

Onze visie

Building Changes vindt het belangrijk dat bedrijven en gemeentes aan de slag gaan met toekomstbestendig ondernemen, dus daarmee ook met circulair bouwen. Wij helpen organisaties richting te geven aan deze nieuwe doelstellingen en veranderingen. Op deze manier laten wij ondernemers bewust worden van het feit dat er in de toekomst vragen gaan komen over duurzaamheid en circulariteit.

Zo zijn we momenteel met verschillende organisaties in gesprek over wat dit voor hen betekent, hoe ze hier vorm aan gaan geven en waar ze tegenaan lopen. Stapje voor stapje wordt hier aandacht en richting aan gegeven.

Platform CB’23

Daarnaast stimuleren wij de visie op circulair bouwen ook door onze deelname aan de regieraad van platform CB’23.

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden. Zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector- brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Het uitgangspunt van Platform CB’23 is dat er transparant gewerkt wordt aan uitdagingen die de deelnemers samen kiezen en oppakken. Het platform richt zich op actie, versnelling en opschaling met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector. Het bouwt voort op bestaande kennis en ervaringen, in samenwerking met relevante circulaire initiatieven.

Platform CB’23 stelt actieteams samen om na te denken over leidraden en richtlijnen die kunnen helpen bij circulair bouwen. De regieraad van CB’23 is de schakel tussen ambitie en praktijk en voert regie op de actieteams, bestaande uit een bouw-brede vertegenwoordiging van experts. 

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie reflecteert o.a. op de activiteiten en resultaten van het platform. Daarnaast legt het onderzoeksvragen neer bij Platform CB’23, maakt gebruik van input vanuit het platform en adviseert het Transitieteam het platform binnen de ontwikkelcyclus.

Op deze manier hopen we in 2023 weer een stap verder te zijn met circulair bouwen en de sector voor te bereiden de beoogde doelstellingen voor 2050 te behalen!

Starten met circulair bouwen?

Ben jij als organisatie ook toe om de verandering te maken naar circulair bouwen? Hier vind je de leidraden van CB'23

Wil je hier verder over doorpraten of hulp om hiermee aan de slag te gaan? Neem contact op met René de Kwaadsteniet