-->

Bouwen aan verandering

Ketelaars bouwt actief aan toekomstbestendige leer- en ontwikkelcultuur

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 2 februari 2022

Eind 2021 hebben we een traject Toekomstbestendig ondernemen afgerond bij Ketelaars Bestratingen en Groenvoorziening B.V.. Ketelaars realiseerde zich dat om toekomstbestendig te zijn het belangrijk is om de organisatie leer- en wendbaar te maken. Dit vraagt om een actieve leercultuur; een open mindset bij het management en personeel én een structuur waarin leren en ontwikkelen integraal onderdeel is van het beleid. 

In het traject hebben we de volgende stappen doorlopen:
1.    Inventariseren van de belangrijkste thema’s.
2.    Uitdiepen van de belangrijkste thema’s.
3.    Thema’s vertalen naar concrete product-marktcombinaties.
4.    Herinrichten van het organisatieontwerp en de bedrijfsprocessen, wie doet wat met wie?
5.    Bepalen welke kennis, houding, gedrag en competenties nodig zijn om succesvol te kunnen zijn en blijven. 
6.    Inrichten en borgen van een ontwikkelcyclus en scholingsplan.

Bij het traject dat gefinancierd is met SLIM-subsidie zijn vertegenwoordigers vanuit alle lagen van de organisatie actief betrokken. In verschillende werkgroepen is invulling gegeven aan de genoemde stappen. Tussentijds zijn verschillende personeelsbijeenkomsten georganiseerd om alle medewerkers te betrekken bij het traject.

Dorien Ketelaars, personeelsfunctionaris Ketelaars Bestratingen en Groenvoorziening B.V.: ‘Dit traject heeft ons doen inzien dat het bij toekomstbestendig ondernemen belangrijk is om vooruit te kijken en te focussen op product-marktcombinaties waar we echt waarde kunnen toevoegen. Gedurende het traject is het personeel breder betrokken bij de toekomstbestendigheid van onze organisatie, het zijn tenslotte de mensen die het maken. Om waarde toe te voegen is naast de ontwikkeling van vakmanschap ook het ontwikkelen van de juiste houding, gedrag en competenties belangrijk. We zijn nu veel beter in staat om ieders talent te herkennen en verder te ontwikkelen. Strategisch personeelsmanagement is hierbij van groot belang. Hiervoor hebben we nu een gedegen basis gelegd.’

Vraag ook SLIM-subsidie aan! 
Als je als organisatie wilt blijven ontwikkelen en meebewegen met de markt heb je wendbare collega’s nodig die snel dingen kunnen oppakken. Daarom wordt leren en ontwikkelen steeds belangrijker binnen organisaties. Door in te zetten op duurzaamheid en digitalisering kun je je als organisatie onderscheiden in de markt. Ook Ketelaars had hier mee te maken. We hebben toen in overleg met hen een SLIM-aanvraag gedaan. Wil je ook graag met een specifiek thema in je organisatie aan de slag? Wil je hierop leren en ontwikkelen in alle lagen van de organisatie? Neem dan contact op met Debbie van der Meulen via dvdm@buildingchanges.nl, dan kunnen we een SLIM-subsidie voor je aanvragen. Wees er snel bij, want de subsidie moet in maart worden ingediend.