-->

Bouwen aan verandering

Ontwikkelcultuur creëren bij Fronik

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 7 juli 2022

De afgelopen periode hebben we voor Fronik Infra BV een SLIM-traject begeleid. Het doel hiervan is om toekomstbestendigheid te ontwikkelen. Tijdens een aantal strategiesessies met verschillende betrokken medewerkers hebben we de belangrijkste thema’s ten aanzien van toekomstbestendigheid in kaart gebracht. Deze thema’s zijn daarna tijdens ontwikkeltafels verder ontrafelt. Op basis van de dagelijkse praktijk hebben we de gezamenlijke prioritieten afgestemd op de strategische keuzes. Ook hebben we in kaart gebracht welke kennis, vaardigheden, attitude en competenties er nodig zijn om het huidige werk en de toekomstbestendige thema’s in de praktijk succesvol vorm te geven. Hieruit zijn per functie competentieprofielen samengesteld, waarbij niet alleen naar vaktechniek en - kennis, maar vooral naar attitude en competenties is gekeken.

Om de ontwikkelcultuur te ondersteunen is gekozen voor een online ontwikkelomgeving. In deze omgeving krijgt iedere medewerker een persoonlijke digitale leeromgeving waarin hij zijn eigen ontwikkeling kan vormgeven. We zijn gestart met een groep van tien medewerkers die als leerambassadeurs optreden. Bij hen allen is een assessment afgenomen en met iedereen is een persoonlijk ontwikkelgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek hebben we op individueel niveau inzichtelijk gemaakt waar de persoonlijke ontwikkelpotentie en behoefte zit in relatie tot de strategie van de organisatie. Dit is vastgelegd in een digitaal persoonlijk ontwikkelplan.

In de eigen online leeromgeving kan de medewerker een persoonlijke leerlijn samenstellen en dus aangeven welke leerdoelen hij heeft en welke stappen hij de komende periode gaat ondernemen om zich te ontwikkelen. Daarnaast kunnen er door Fronik eigen e-learnings of werkinstructies in de digitale leeromgeving worden opgenomen. Tevens kunnen medewerkers elkaar via hun persoonlijke digitale leeromgeving uitnodigen voor een 360 Feedback om zo hun ontwikkeling in de praktijk te toetsen. De volgende stap is om dit verder uit te rollen onder de overige medewerkers.

Al deze stappen dragen bij aan het creëren van een ontwikkelcultuur waarin iedere medewerker zich veilig voelt om zich verder te ontplooien én om ontwikkelen en leren een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. Uiteindelijk leer je het meeste met én van elkaar!

Meer weten? Neem contact op met Dynamisch Verbinder Debbie van der Meulen via: tel: 06-25090073 of e-mail: dvdm@buildingchanges.nl