-->

Bouwen aan verandering

Een cultureel perspectief op digitalisering

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 8 maart 2022

Als participant van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft Building Changes meegewerkt aan een onderzoek naar de rol die cultuur speelt en kan spelen bij digitale ontwikkelingen in de tunnelsector. Er bestond te weinig inzicht in het gedrag van de mensen die geacht worden te werken met digitale middelen binnen tunnelprojecten. Dynamisch verbinder Klaske van der Veen heeft samen met de projectgroep Cultuur van het COB gekeken en geluisterd naar mensen op verschillende plekken en functies in de tunnelwereld. Wat ervaren zij op het gebied van digitalisering? Welke successen, spanningen, et cetera komen in de tunnelwereld omhoog met betrekking tot digitaal werken? De uitkomsten van dit project leveren een bijdrage aan meer inzicht in weerstanden en kansen met betrekking tot digitaal werken.

Alle observaties en gesprekken hebben wij omgezet in twee producten. Als eerste een algemene cultuurbeschrijving (zie afbeelding) van de tunnelsector waarin kansen en knelpunten zichtbaar worden. Het tweede product is een leidraad met handreikingen hoe om te gaan met zo’n veranderingstraject als digitalisering. We willen hiermee digitalisering een middel laten zijn om het gezamenlijke doel van de tunnelsector te behalen. Dat doel is: open en veilige tunnels met minder hinder en meer waarde realiseren. Een flinke uitdaging, want de komende 10 jaar staan er 30 tunnelprojecten, nieuwbouw en renovatie, op de collectieve agenda.

Vanuit de antropologische wetenschap en op basis van de opmerkingen en tips uit interviews en observaties is de leidraad samengesteld. Het bevat adviezen om de huidige fase waarin de tunnelsector zich bevindt te benutten en de verandering te creëren die de tunnelsector wil op het gebied van digitalisering. Het voornaamste advies is: zet in op gezamenlijkheid, want het is belangrijk dat het anders werken breed gedragen wordt. Andere adviezen zijn bijvoorbeeld het bewust worden van de verhalen die verteld worden over digitalisering, verhalen inzetten als dragers van verandering en het organiseren van een workshop waarbij mislukkingen worden omarmd als een belangrijk leermoment.

Lees hier het complete onderzoeksrapport ‘Van zeecontainers tot VR-brillen’.

Het komende jaar gaat de projectgroep Cultuur verder met observeren en mensen spreken op plekken waar digitalisering besproken wordt en waar ze aan het oefenen zijn. Daarnaast wordt ook concreet aan de slag gegaan met de handreikingen om een aantal tunnelprojecten te ondersteunen.

Cultuur in verandertrajecten
De adviezen over digitalisering en cultuur zijn breder te trekken dan de tunnelsector. Wat kan Building Changes op het gebied van cultuur in veranderingstrajecten voor jouw organisatie betekenen? Klaske praat hier graag met je over verder! Mailadres: kvdv@buildingchanges.nl.