-->

Bouwen aan verandering

Terugblik eindevent Passport for Work

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 8 november 2022

Met de titel Check-in to the skills-based economy vond op 31 oktober 2022 de eindconferentie van het project Passport for Work plaats. Doel hiervan was het presenteren van de onderzoeksresultaten met betrekking tot skills based werven en ontwikkelen en het plaatsen van het innovatieve project in een breder arbeidsmarktperspectief. 

Er was een gevarieerd programma met (inter)nationale sprekers en panelleden. Drie inspiratiesessies gingen dieper in op de praktijk van een matchingsplatform gebaseerd op skills: ‘Wat is gamification en motiverend leren?’, ‘Een andere kijk op HR’ en ’Hoe meet en match je skills?’. De Passport for Work-conferentie was georganiseerd als afsluiting van een project dat vier jaar heeft geduurd. De opzet was hybride: bezoekers konden fysiek aanwezig zijn in het conference center van High Tech Campus Eindhoven of op afstand inloggen in een online platform.

Bekijk hier het videoverslag van de bijeekomst.

De afgelopen vier jaar is door de projectpartners hard gewerkt aan de ontwikkeling van een webbased applicatie waarmee werkzoekenden hun eigen skills in kaart kunnen brengen en waarin werkgevers op basis van skills een vacature kunnen plaatsen. Door middel van deze aanpak wordt ongezien talent zichtbaar gemaakt en kan de applicatie bijdragen aan het vergroten van het beschikbare arbeidspotentieel omdat niet (alleen) meer gekeken wordt naar relevante werkervaring of opleiding.

Momenteel zijn van 25 beroepen de skillprints beschikbaar, waarvan acht uit de bouwsector. Voor de bouw hebben we gekozen voor díe beroepen die nodig zijn om de maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden vanuit het bouwperspectief. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, verduurzaming en circulariteit. Vooralsnog richt de tool zich op het echte vakmanschap. Dit betekent dat er beroepen inzitten zoals: bouwvakhelper, timmerman, opperman stratenmaker, stratenmaker, rioolmonteur/pijpenlegger, isoleerder, dakdekker en zonnepanelenmonteur. In de toekomst willen wij de beroepen verder uitbreiden.  

Iedereen kan een eigen skillprint maken, dit is geheel kosteloos. Deze skillprint geeft inzicht in het talent van de desbetreffende persoon. Het maken van een skillprint is leuk om te doen omdat er gamified assessments in de tool zitten en er op interactieve wijze input gevraagd wordt. Daarnaast bevat Passport for Work interactieve video’s ter ondersteuning van het assessment én is er een online coach die de je door de applicatie heen leidt. Alle testen zijn psychometrisch gevalideerd. Deze persoonlijke skillprint geeft inzicht in de ontwikkelbaarheid van een persoon en kan ook ingezet worden om inzicht te krijgen in de talenten van het eigen personeel.

Passport for Work is een idee van de gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, UWV, WIJeindhoven, Ergon/Participatiebedrijf, Transvorm, Tilburg University, de Provincie Noord-Brabant, Organiq en BuildingChanges. Het project is gefinancierd door de UIA (Urban Initiative Action) van de Europese Unie die het project als best practise heeft beoordeeld. Er ligt voldoende draagvlak om gezamenlijk de volgende stap op weg naar de skills-based economy én een Passport for Work 2.0 te zetten.

Wat heb je hieraan als bedrijf in de bouw-, infra- en installatiesector?
Met Passport for work bereik je nieuwe doelgroepen, zoals kwetsbare groepen en zij-instromers voor rollen en functies waar we moeilijk mensen voor kunnen vinden in de bouwsector. Vinden en selecteren is één, productief krijgen een tweede. Met de tool krijg je inzicht of je potentiële medewerkers het vak kunt leren en of zijn of haar skills voldoende aanleiding geven om verder het gesprek aan te gaan. Daarna begint het begeleiden en ondersteunen van deze groep medewerkers. Daar helpen we als Building Changes graag bij.

Wil je meer weten over Passport for Work? Neem dan contact op met Debbie van der Meulen. Zij vertelt hier graag meer over.