-->

Bouwen aan verandering

Vier routes om het tekort aan vakkrachten in de bouw en infra op te lossen

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 13 april 2022

Op het moment dat een nijpend probleem in de bouw speelt – het enorme tekort aan vakkrachten – lanceert de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, plannen om elk jaar 100.000 woningen bij te bouwen. Een typisch voorbeeld van een kloof tussen realiteit en wens. Maar een kloof is er om te overbruggen of om creatieve wegen te zoeken die leiden tot verbinding. Building Changes heeft niet zomaar hét antwoord. Wel zien wij een aantal routes om te werken aan een oplossing. Diverse programma’s dragen al stapsgewijs bij, maar vragen ook om verdere toepassing en implementatie bij de bedrijven. Wij vertellen je graag welke stappen jij als ondernemer kunt zetten.

Maatschappelijke ambities
Om de klimaatdoelen in de bouwsector te behalen zijn met name technische vaklui nodig. Monteurs die isolatie, zonnepanelen en warmtenetten kunnen aanleggen, maar ook ondersteunende beroepen zoals ontwerpers en vloerenleggers, mensen die advies geven over energie en duurzaamheidsmedewerkers bij gemeenten. Uitkeringsinstantie UWV heeft dat in kaart gebracht samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en een vakgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tegelijkertijd staan de meeste vacatures open voor bouwberoepen, zoals werkvoorbereiders en calculators, loodgieters, timmerlieden, elektriciens en monteurs. Om meer personeel erbij te krijgen, zijn al diverse opleidings- en omscholingstrajecten gestart. .

Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten
Een klein jaar geleden startte het programma 'Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten' om vakkrachten te werven en te behouden voor de sector. Inmiddels staat er een team in de steigers en krijgt de samenwerking met de partners Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Woningbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen steeds duidelijker vorm. Het programma voert verschillende projecten uit om deze doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld de voortzetting en doorontwikkeling van de wervingscampagne Je Gaat Het Maken en het doorontwikkelen van ‘Van Bank naar Bouw en Techniek’ naar een breder zij-instroomtraject voor mensen van buiten de sector. Er wordt gewerkt aan meer inzicht in en ontwikkeling van opleidingen gericht op de behoefte in de sector (krapteberoepen en klimaatbanen) en de behoefte van deelnemers in het onderwijs aan flexibiliteit en maatwerk. In het project Digitaal Skills Paspoort (DSP) is ervaring opgedaan met de inzet van het DSP bij vraagstukken rond opleidingen en duurzame inzetbaarheid.

Het vraagstuk van de ondernemer
Bovengenoemde programmaplannen dragen bij aan een stapsgewijze oplossing van het probleem, maar vragen ook om verdere toepassing en implementatie bij de bedrijven. Het tekort aan personeel staat inmiddels bij iedere aannemer wekelijks op de agenda. Het vraagt steeds meer aan creativiteit en probleemoplossend vermogen om mee om te gaan. Ook komt het steeds vaker voor dat aan de vraag uit de markt niet kan worden voldaan en er tegen wil en dank nee moet worden gezegd tegen een opdracht. Het vraagstuk wordt nijpend en grijpt steeds dieper in op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Rol Building Changes
Building Changes wil er niet bij staan, ernaar kijken en constateren hoe erg het allemaal is. Nee, wij willen bijdragen aan een oplossing en partijen waar mogelijk verbinden om vanuit de samenwerking en het bundelen van elkaars krachten routes te wijzen die bijdragen aan een oplossing. Dat betekent in veel gevallen een combinatie van verschillende aanpakken afgestemd op de vraagstukken van jouw onderneming. We zien in de praktijk de volgende routes ontstaan.

Route 1: Inzet op behoud en ontwikkeling van bestaand personeel
Met de inzet van ontwikkeling en opleiding van bestaand personeel kan een hoger werkrendement worden gehaald en uitstroom worden voorkomen. Een programma voor duurzame inzetbaarheid met aandacht voor veiligheid, vitaliteit en zowel fysieke als mentale gezondheid draagt hier zeker aan bij. Building Changes komt  met een praktisch aanbod waarmee wij bedrijven kunnen ondersteunen op dit gebied. We werken graag samen met verschillende opleiders in de sector om te komen tot een passend aanbod of we helpen een eigen praktijkprogramma te ontwikkelen. Wij proberen hiervoor SLIM-subsidies te verwerven of we ondersteunen bedrijven die al een SLIM-subsidie hebben bij de verdere uitrol van het ‘beloofde’ programma.

Route 2: Inzet op een passende instroom van zij-instromers
Inmiddels is Building Changes al enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling van een passend instrument om te meten en te matchen of zij-instromers passen in de bouwsector. Dit programma PassportForWork gaat in oktober live, maar draait nu al in pilotvorm. We zoeken actief bedrijven die mee willen doen om te zien of de ontwikkeltool ook daadwerkelijk aansluit bij de vraag.

Route 3: Verbeteren van de arbeidsmarktpositie
Building Changes helpt bij het maken van de juiste strategische keuzes en het uitdragen van een aantrekkelijk imago op de arbeidsmarkt. Hierbij hoort ook het opstellen van goede profielen, het vinden van de juiste werving- en selectiepartners en het aantrekkelijk maken van het bedrijf door middel van zorgvuldig en modern werkgeverschap.

Route 4: Het ontwikkelen van de eigen organisatie door het efficiënter of anders inrichten van werkprocessen
Soms is de oplossing niet méér personeel, maar anders werken, efficiënter werken of het gebruik maken van nieuwe werkmethoden, technieken en verder automatiseren digitaliseren. Op dit gebied valt er in de sector zeker nog te winnen. Building Changes ondersteunt je graag bij deze processen en we verbinden je met partijen die deze ontwikkeling kunnen faciliteren en personeel kunnen bij- en omscholen.

Meer weten? 
Neem contact op met Remko Matsinger om te bespreken wat Building Changes voor jou kan betekenen via tel: 015 7200 901.