-->

Bouwen aan verandering

Terugblik sociale innovatie in 2022

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 15 december 2022

Building Changes ondersteunt en adviseert organisaties in de bouw en infra op het gebied van sociale innovatie. We streven naar vernieuwing op sociaal gebied binnen bedrijven en de samenwerkingsverbanden van organisaties in de sector. We hebben daar in 2022 actief aan kunnen werken in samenwerking met verschillende partners en opdrachtgevers. Onze focus in 2022 lag op de dienstverlening aan verschillende bouw- en infrabedrijven die graag een vernieuwing aan wilden brengen in het afstemmen van hun personeelsontwikkeling op belangrijke ontwikkelingen in de sector, zoals de toenemende impact van klimaatadaptatie, circulair werken en digitalisering. Daarnaast groeit het belang van een vitaal personeelsbestand. Dat betekent dat we actief bijgedragen hebben aan het programma voor duurzame inzetbaarheid voor de bestratingssector en MKB-infrabedrijven, maar ook de ontwikkeling van een instrument voor de matching van zij-instromers en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan nieuwe instroom voor krapteberoepen (o.a. vanwege de verduurzaming) is dat geen overbodige luxe.

Ook op sectorniveau zijn we actief. Zo richten we ons op niches in de bouwsector zoals de erfgoedsector. We maakten samen met verschillende gespecialiseerde aannemers, actief in verschillende ambachten, een plan voor de ontwikkeling van ondernemerschap.  Een plan waaraan in 2023 en 2024 uitvoering wordt gegeven.

Met Bouw in Balans zijn we ook actief bij verschillende koplopers in de sector. We ondersteunen hen met kwalitatief hoogwaardige assessments. Met onze participatie in het Xcelleren-programma droegen we bij aan de ontwikkeling en professionalisering van projectleiders en uitvoerders.

In 2023 bouwen we voort op de ingezette koers
We bouwen onze dienstverlening aan bedrijven verder uit en haken waar mogelijk ook gemeentelijke organisaties aan. We maken actief gebruik van lopende subsidieregelingen waarmee we onze opdrachtgevers ook financieel een steun in de rug geven om werk te maken van personeelsontwikkeling. Zo helpen we bedrijven in het samenwerken tussen bijvoorbeeld werkvoorbereiders en uitvoerders of bij leidinggevendevraagstukken op de bouwplaats.  Ook het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onderdeel van de dienstverlening.  

We organiseren samen met onze partner Personeelskracht workshops voor duurzame inzetbaarheid en ondersteunen bedrijven bij het implementeren van verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, zoals gezond en veilig werken en het inspelen op ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied.

Daarnaast zullen we nog veel actiever zijn op gebied van het verbinden van zij-instromers en medewerkers uit kwetsbare groepen met de behoefte van bedrijven aan nieuwe medewerkers voor beroepen als stratenmaker, zonnepaneelmonteurs, groenvoorziening, installateurs, etc. We denken en werken vanuit een zogenaamde skillsbased-benadering.

In al onze projecten en programma’s werken we vanuit het perspectief van toekomstgericht ondernemen en werken we methodisch vanuit het denkkader van Dynamisch verbinden. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt focus, heldere communicatie en het nemen van eigenaarschap door iedere medewerker en last but not least, voorbeeldgedrag van het management.

Bouw in Balans
Het Bouw in Balans dienstenpakket is een nieuwe loot aan de Building Changes stam. We zijn actief bij koplopers in de sector en bij bedrijven die nog aan het begin staan van hun professionalisering. We richten assessmentprogramma’s in om medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling afgestemd op de organisatiedoelen en/of hun persoonlijke loopbaanambities. Verandering en vernieuwing komt vooral door de inzet en ontwikkeling van mensen die bereid zijn aan zichzelf te werken en die de bereidheid hebben om vernieuwend en innovatief te werken.

Xcelleren
Bouw in Balans is actief met trainers betrokken in het Xcelleren-programma dat inmiddels zo’n vijftig projectleiders wist te helpen om bewuster te zijn van hun mogelijkheden om een positieve invloed te hebben op gedrag en samenwerking. Xcelleren raakt aan de kern van wie je bent als leidinggevende in het nemen van eigenaarschap, het aansturen en coachen van je team, het samenwerken met opdrachtgevers en ketenpartners en het aansluiten op de strategie van de organisatie. Essentiële aspecten van je rol als projectleider.

Xcelleren is een mooie ontmoetingsplaats voor vakprofessionals in de bouw en infra waarin de werkpraktijk centraal staat en je direct voordeel ervaart van het met elkaar leren. In 2023 draaien er ook weer nieuwe programma’s waar we je van harte voor uitnodigen.