-->

Bouwen aan verandering

Ondernemersvaardigheden ontwikkelen als ambachtsondernemer in de restauratiesector

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 16 november 2022

Building Changes heeft een ontwikkelprogramma samengesteld voor de restauratiesector onder de paraplu van het GA-Platform Restauratie. Ondernemerschap is van essentieel belang om ook in de toekomst het ambacht te behouden en ervoor te zorgen dat cultureel erfgoed in Nederland in goede handen is en niets te kort komt. Daarnaast is het van belang om jongeren aan de sector te blijven binden en daar draagt gezond ondernemerschap zeker aan bij. Glazeniers, leidekkers, rietdekkers, smeden, restauratieschilders en -voegers, molenmakers, timmerlieden, steenhouwers en erfgoedhoveniers kunnen deelnemen aan het programma dat in voorjaar 2023 van start gaat.

Het cultureel ondernemerschap staat onder druk, omdat monumenten zeer gevoelig zijn voor klimaatschommelingen. Zij ontkomen niet aan verduurzaming door de gevolgen van grote droogte afgewisseld met forse regenbuien. Monumenten hebben daarnaast te maken met nieuwe wetten die hoge eisen stellen aan omgeving en kwaliteit. Daar bovenop stellen eigenaren van monumenten steeds hogere eisen aan onderhoud en restauratie, gedwongen door subsidieverstrekkers.

Zonder extra inspanning, bijscholing, kennis van nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen zouden de betrokken ondernemingen, die vaak gering van formaat zijn en zich veelal generaties lang in het vak hebben vastgebeten, spoedig op een zijspoor kunnen belanden. Dat zou desastreus zijn, niet alleen voor de ondernemingen en dus voor het ambachtelijk vakmanschap, maar zeker ook voor onze monumenten. Een programma om het ondernemerschap een steun in de rug te geven is dus geen overbodige luxe.

Het programma is een vorm van blended learning. Fysieke en digitale ontmoetingen wisselen elkaar af. Het programma bestaat uit een viertal leerlijnen waarbij actief gebruik gemaakt gaat worden van aanwezige expertise in en buiten de sector.

De leerlijnen die in co-creatie ontwikkeld worden, zijn:

  1. Het versterken van de externe positionering richting opdrachtgever en ketenpartners.
  2. Het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering en hierop kunnen sturen.
  3. Ontwikkelingsgericht werken met de (potentiële) werknemers.
  4. Het ontwikkelen van de persoon zelf als ondernemer; persoonlijk ondernemerschap.

Het programma gaat in het voorjaar van 2023 van start en duurt ongeveer twee jaar.

Meer weten of deelnemen? Mail Guus Pieters via gp@buildingchanges.nl of Ruud Blom: rb@buildingchanges.nl.