-->

Bouwen aan verandering

Futureskills voor de Bouwtransitie

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 20 februari 2023

Naast het bestaande werk, staat de bouw- & infrasector samen met de installatiesector voor grote opgaven. En dat in een markt waarin, naast schaarste aan en kosten van grondstoffen, de schaarste aan arbeidskrachten een steeds grotere bottleneck wordt. Er is een structureel tekort aan reguliere instroom waardoor ook zij-instroom en herintreding nodig is.

Door deze dynamiek is het wisselen van sector qua baan belangrijker dan ooit, maar ook het benutten van nu nog ongezien talent. Werven en selecteren op basis van slechts een passende opleiding en werkervaring is al lang niet meer van deze tijd. Vandaar dat de laatste jaren veel te doen is rondom skillbased werven. Hierbij wordt gekeken naar de fundamentele vaardigheden (skills) van een persoon in plaats van naar verworven diploma’s en werkervaring. 

In het project Passport for Work is een laagdrempelige online tool ontwikkeld waarin werkzoekenden er middels een gamified assessment achter komen waar hun skills (talenten) liggen. Op basis hiervan kunnen zij gematcht worden met een baanprofiel dat aansluit bij hun persoonlijk skillprofiel. In het project Futureskills voor de Bouwtransitie (dat gefinancierd wordt vanuit de ROA-regeling van de Provincie Noord Brabant) gaan we verder met het inbedden en aansluiten van Passport for Work op de praktijk. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen uit de genoemde sectoren brengen we in kaart welke banen en bijbehorende baanprofielen nodig zijn om de transitieopgaven te volbrengen. Daarnaast brengen we samen met het onderwijsveld en werkgevers in kaart hoe zij-instromers versneld het vak of deeltaken daarvan onder de knie kunnen krijgen. Ook trekken we nauw op met participatiebedrijven, UWV en leerwerklokketten om de route naar passend en duurzaam werk voor ongezien talent zo soepel en succesvol mogelijk te maken.

Voor dit alles is het van groot belang dat de werkgevers in de bouwsector zich er bewust van zijn dat een cultuuromslag nodig is om zij-instromers goed te laten landen en dat in kaart gebracht wordt wat nodig is om de cultuuromslag te bewerkstelligen. Immers, werknemer en werkgever zijn pas samen succesvol als de samenwerking vele jaren mag voortduren. In dit project wordt aandacht gegeven aan al deze aspecten en zullen de lessons learned als onderlegger dienen voor verdere skillbased-ontwikkelingen in de sector en de Provincie Noord Brabant.