-->

Bouwen aan verandering

Duurzame Aanbieder

Duurzaam bouwen


Aanleiding

Om de klimaatdoelstellingen in Nederland te behalen, zijn er verschillende afspraken gemaakt. Zo gaat onder andere de Groningse gaskraan versneld dicht en is er met andere landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen. Ook gebouwen zullen verduurzaamd moeten worden. Dit geldt niet alleen voor de publieke gebouwen, maar ook de particuliere woningen zullen de komende jaren stap voor stap verder verduurzaamd worden.

De Duurzameaanbieder.nl is opgericht om te ondersteunen bij de uitvoering van de verduurzaming van particuliere woningen en om hierdoor samen de klimaatdoelstellingen te kunnen waarmaken.

Doel

Het doel van de Duurzame Aanbieder is om woninghouders en gekwalificeerde MKB-bedrijven eenvoudig met elkaar in contact te brengen en verduurzaming van de woningen te realiseren.

Aanpak
Op Duurzameaanbieder.nl wordt een overzicht gegeven van gekwalicifeerde en door onafhankelijk keuringsinstituut SKG-IKOB gekeurde bedrijven. Het biedt één aanspreekpunt voor de consument waar ze met al hun vragen terecht kunnen.

Duurzameaanbieder.nl biedt de consument advies over de verduurzaming van hun woning, geeft informatie over de financieringsmogelijkheden en zorgt voor een gedegen uitvoering. Een MKB-bedrijf dat aangesloten is als Duurzame Aanbieder dient het volledige proces uit te kunnen voeren: van advies en ontwerp naar uitvoering en onderhoud. Daarnaast wordt er een garantie geboden bij de oplevering.

Via Duurzameaanbieder.nl worden consument en MKB-bedrijven met elkaar in contact gebracht.

Daarnaast kunnen bouwbedrijven via de Duurzame Aanbieder leren hoe zij een consortium kunnen vormen en managen. Omdat dit een andere manier van werken vraagt, kunnen bouwbedrijven via de Duurzame Aanbieder ontdekken welke rollen/beroepen een rol spelen bij de verduurzamning van een woning en wat dat van desbetreffende medewerkers vraagt ten aanzien van hun vaktechnische vaardigheden en hun soft skills. Bovendien kunnen bouwbedrijven via de Duurzame Aanbieder geadviseerd worden ten aanzien van de ontwikkelmogelijkheden van hun medewerkers en gecoacht worden in de benodige transitie.

Rol Building Changes
Building Changes ondersteunt de aangesloten bedrijven die hulp nodig hebben bij het vormen van het consortium en de wijze van samenwerken, gezamenlijk leren en ontwikkelen binnen het consortium.Hiertoe behoort zowel het faciliteren op gebied van rol- en taakverdeling en competentie-ontwikkeling. Waar nodig helpen we bij het vinden van een passende opleidingsroute.

Resultaat

De Duurzameaanbieder.nl biedt voordelen voor de MKB-bedrijven en de particuliere wooneigenaren.

MKB-bedrijven hebben een platform om zichzelf te presenteren aan de particuliere woningmarkt en te laten zien dat ze gecertificeerd zijn. De particuliere woningeigenaren hebben een aanspreekpunt wanneer ze hun woning willen verduurzamen. De woning wordt uiteindelijk energieneutraler, comfortabeler en de energierekening daalt.

De MKB-bedrijven krijgen door de Duurzameaanbieder.nl ondersteuning bij het inrichten van hun rol als consortium lid en de daarvoor benodigde comptentie ontwikkeling. Daarnaast krijgen zij via het platform de mogelijkheid nieuwe opdrachten binnen te halen en ontstaan er positieve samenwerkingen tussen de verschillende partijen. Inmiddels zijn er al 30 MKB-bedrijven aangesloten als Duurzame Aanbieder.

Partners
De duurzame aanbieder is een initiatief van:
  
 

 

Bekijk in 1 minuut wat de Duurzame Aanbieder voor jou kan betekenen: