-->

Bouwen aan verandering

Toekomstbestendig Ondernemen: Fronik Futureproof!

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 3 februari 2021


Fronik Infra B.V. uit Mijdrecht wil graag een toekomstbestendig (future proof) bedrijf zijn. Een bedrijf dat voor klanten en opdrachtgevers toegevoegde waarde levert in het werkveld van Grond, Water, en Wegenbouw. Fronik wil voortbouwen op een familiecultuur waarin samenwerken, kwaliteit en vakmanschap centraal staan. De manier waarop deze invulling krijgen ligt niet vast. Fronik wil dit proces van anticiperen, aanpassen en ontwikkelen aan de markt beter onder de knie krijgen, zodat zij in de toekomst dit ontwikkelproces naar continu future proof zijn zelfstandig kan initiëren en uitvoeren. Zij hebben Building Changes gevraagd hen daarin te begeleiden.

Inmiddels zijn, samen met een representatieve afvaardiging van het personeel, een zestal thema’s bepaald waarop Fronik verder wil ontwikkelen. In november 2020 zijn we gestart met de zogenaamde ‘Ontwerpstap’. Op basis van de zes thema’s zijn werkgroepen samengesteld die deze onderwerpen verder hebben uitgediept. Inmiddels gaan we richting de implementatiefase, in deze fase wordt verder vorm gegeven aan het implementeren en verankeren van deze onderwerpen in de toekomstbestendige organisatie van Fronik.

Hoe ziet het traject van Toekomstbestendig Ondernemen eruit?

Het traject Toekomstbestendig Ondernemen delen we op in vier fases:

  1. Dialoog; In deze eerste fase gaan we het gesprek aan en bepalen we de koers en de aandachtspunten met elkaar. Het traject wordt gestart met een kick-off, met daaropvolgend individuele gesprekken met de medewerkers. Middels focussessies worden prioriteiten gesteld aan de verzamelde onderwerpen en wordt er een visie voor dit traject geformuleerd.
    Het is belangrijk dat tijdens de dialoog de uitgangspunten voor de toekomstbestendige organisatie worden geformuleerd en onderschreven. Wat vinden jullie nu echt belangrijk?

  2. Ontwerpfase; In de ontwerpfase worden specifieke thema’s verder uitgediept met elkaar. Dit wordt gedaan met behulp van werkgroepen met werknemers vanuit alle lagen in de organisatie. 

  3. Implementatiefase; In de implementatiefase wordt uitvoering gegeven aan de acties, plannen en afspraken uit het ontwerp. De thema’s worden geïmplementeerd en verankerd in de organisatie

  4. Borgingsfase; In deze fase worden de activiteiten vanuit de implementatie vastgelegd en geëvalueerd. Er vindt coaching en begeleiding plaats en knelpunten worden opgepakt.

Wil je ook aan de slag met Toekomstbestendig ondernemen? Neem dan contact op met Remko Matsinger