-->

Bouwen aan verandering

Toekomstbestendig Ondernemen: Ketelaars 2.0!

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 3 februari 2021


Bij Ketelaars Bestratingen en Groenvoorzieningen in Moergestel  zijn we in het najaar van 2020 gestart met een traject om leren en ontwikkelen tot een centraal thema te maken en te houden binnen het bedrijf.

Door leren en ontwikkelen centraal te stellen, zorgen we ervoor dat Ketelaars Bestratingen en Groenvoorzieningen een cultuur creëert waarin vernieuwen, innoveren, ontwikkelen en verbeteren centraal staan. Hierdoor wordt Ketelaars Bestratingen en Groenvoorzieningen toekomstbestendig.

Ketelaars 2.0 noemt Wim Ketelaars dit. ‘Leren en ontwikkelen gaat niet vanzelf. Met een impuls vanuit de SLIM Subsidie en begeleiding van Building Changes zetten we een flinke stap om dit proces verder op gang te brengen. Ons motto is de kracht van de combinatie. Dat geldt niet alleen voor onze bedrijfsactiviteiten op gebied van bestratingen en groenvoorzieningen, maar ook voor de combinatie van werken en leren. Dat is een activiteit voor iedere medewerker van ons bedrijf. We leren van het werk bij onze klanten, van het samenwerken met klanten en onze ketenpartners. We passen het geleerde weer toe om nog beter te worden in wat we doen’.

Het traject is in september 2020 gestart met een kick off met het voltallige personeel waarin een aantal onderwerpen in kaart zijn gebracht. In een aantal individuele gesprekken met verschillende medewerkers uit alle lagen van de organisatie hebben we de kansen en uitdagingen verder verkend. Vervolgens hebben we in een aantal focussessies de focus bepaald ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen. Nu zijn we deze onderwerpen verder aan het uitdiepen met elkaar. Deze fase noemen we de ‘Ontwerpstap’, om ons klaar te maken voor de implementatie en verankering ervan later dit jaar.

Hoe ziet het traject van Toekomstbestendig Ondernemen eruit?

Het traject Toekomstbestendig Ondernemen delen we op in vier fases:

  1. Dialoog; In deze eerste fase gaan we het gesprek aan en bepalen we de koers en de aandachtspunten met elkaar. Het traject wordt gestart met een kick-off, met daaropvolgend individuele gesprekken met de medewerkers. Middels focussessies worden prioriteiten gesteld aan de verzamelde onderwerpen en wordt er een visie voor dit traject geformuleerd.
    Het is belangrijk dat tijdens de dialoog de uitgangspunten voor de toekomstbestendige organisatie worden geformuleerd en onderschreven. Wat vinden jullie nu echt belangrijk?

  2. Ontwerpfase; In de ontwerpfase worden specifieke thema’s verder uitgediept met elkaar. Dit wordt gedaan met behulp van werkgroepen met werknemers vanuit alle lagen in de organisatie. 

  3. Implementatiefase; In de implementatiefase wordt uitvoering gegeven aan de acties, plannen en afspraken uit het ontwerp. De thema’s worden geïmplementeerd en verankerd in de organisatie

  4. Borgingsfase; In deze fase worden de activiteiten vanuit de implementatie vastgelegd en geëvalueerd. Er vindt coaching en begeleiding plaats en knelpunten worden opgepakt.