SUPPORT & TECHNOLOGY

Klimaat Adaptatie

Ons klimaat verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: meer en zwaardere buien, maar ook vaker droogte en hitte. Bij de ruimtelijke inrichting van steden en toegepaste bouwwijzen is daar vaak geen rekening mee gehouden. Het extremere weer leidt daardoor steeds vaker tot grote problemen met overlast, schade en hoge kosten. De kwaliteit van de stad als plek waar geleefd, gewerkt en gerecreëerd wordt, staat onder druk.

 

Klimaatwerk in Uitvoering

Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. Door een verschuiving van de verhoudingen in de bouwketen is het toekomstbestendig maken van de stad niet alleen een opgave voor de publieke opdrachtgever, maar ook uw bedrijf kan hierin een rol spelen. Wat nodig is, is een doorvertaling naar u als uitvoerder, waarbij gekeken wordt of de bedachte nieuwe oplossingen goed uitpakken in de praktijk.

Het onderzoek “Klimaatwerk in uitvoering(een samenwerking van Building Changes, MKB INFRA en o.a. de Hogeschool van Amsterdam) heeft als doel kennis te ontwikkelen over dit onderwerp, voor én met bestaande en toekomstige professionals, bedrijven en instanties.

Klimaatwerk in uitvoering op TV

De nadruk ligt op kennisvraagstukken:

Daarnaast wordt de ontwikkelde kennis in de concrete bouwpraktijk toegepast:

Building Changes kan u ondersteunen bij het praktisch toepassen van de ontwikkelde kennis in voorgenomen projecten. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Geert-Jan Verkade.

 

Multifunctionele daken: rendement met de ideale mix

Daken bieden allerlei kansen voor gebruik. Bovendien kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad. In het stedelijk daklandschap wordt extra waarde gecreëerd wanneer leuke, creatieve en inspirerende kansen van daken worden benut. Zo kunt u daken benutten om begroeiing te planten, om energie op te wekken, te gebruiken als extra leefoppervlakte, of als waterbuffer. Als ondernemer kunt u het meeste rendement voor uw klant uit daken halen, door deze verschillende functies te combineren. Building Changes faciliteert het platform www.multifunctioneledaken.nl en helpt u bij het vinden van de kansen en mogelijkheden en beschikbare kennis op dit gebied. Geert-Jan Verkade gaat graag met u in gesprek hierover.

Wilt u meer weten over de andere vraagstukken:

Business Innovatie

Circulaire Economie

Sociale Innovatie

Informatie Management

Samen Werken

 

Algemeen

Vacatures
Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden
Disclaimer

Contact

Building Changes B.V.
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
+31 15 7200 901
info@buildingchanges.nl
KvK nummer: 67270883
BTW nummer: 856906098B01