SUPPORT & TECHNOLOGY

Samen Werken

Snelle veranderingen in de wereld zorgen ervoor dat samenleving steeds complexer wordt. Ze vereisen ook doorbraken in de wijze waarop we werken. Doorbraken die alleen ontstaan als we slimmer, sneller en innovatiever samenwerken.

 

Convenantaanpak

In de Convenantaanpak ligt de focus op een business case op gemeentelijk niveau om verspilling in het routinematige segment in de GWW tegen te gaan. Door binnen een gemeente gezamenlijk met de opdrachtgever en een van de betrokken GWW bedrijven regelmatig gesprekken te voeren en vroegtijdig de samenwerking op te zoeken, kan er gedurende projecten geleerd worden om tot blijvende verbeteringen te komen. Met als gezamenlijk doel: beter, sneller, goedkoper, met beter rendement en zonder gedoe projecten realiseren. Building Changes begeleidt een aantal van deze convenanten in Nederland. Wilt u hier meer over weten of een keer een kijkje nemen bij een convenant? Neem dan contact op met Geert-Jan Verkade of Robert-Jan van den Berg.

 

Resultaatgericht Samenwerken (RGS): Leren van elkaar en leren door te doen.

De ontwikkelingen op het gebied van RGS gaan snel en volgen elkaar in een hoog tempo op. Partijen die met RGS aan de slag zijn gegaan hebben een inmiddels een mooi pakket aan tools en hulpmiddelen tot hun beschikking. U wilt bijblijven en kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen en u wilt dit ook voor uw werknemers. Investeren in uw werknemers als individu en als team betaalt zich dubbel terug. Wij initiëren en ondersteunen RGS initiatieven waarbij nieuwe tools en inzichten ontwikkeld worden. Zo kunt u uw medewerkers gemakkelijk verder laten ontwikkelen. Samen met Bouw in Balans bieden we de RGS-Game aan, waarbij u als team kennis kunt maken met de belangrijkste RGS-principes. Building Changes is actief betrokken bij het platform RGS. Wilt u hier meer over weten? U kunt voor een vrijblijvend gesprek contact opnemen met Gerrit de Heer.

 

Halftime: Sneller, goedkoper en met minder hinder projecten voorbereiden en realiseren

GWW-projecten leiden in het algemeen tot grote overlast voor de omgeving. Een van de manieren om deze overlast de verminderen, is te sturen op tijd. Dat is waar het bij Halftime om draait. Door onderling betere afspraken te maken, verbetert de logistiek en gaan de faalkosten omlaag. Door vooruit te denken, vooraf risico’s te benoemen en maatregelen te nemen, gaat het vaker goed. Halftime loopt vooruit op de omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd. Wilt u hier meer van weten? Kijk dan hier: www.halftime.nl. Wilt u een vrijblijvend gesprek of praktisch aan de slag? Neem dan contact op met Geert-Jan Verkade.

 

Dynamisch Verbinden

Dynamisch Verbinden gaat over het optimaliseren van uw processen doordat mensen daarin eigenaarschap nemen. Het gaat over samen werken en sturen op verantwoordelijke relaties. Het gaat niet over wantrouwen en sturen via de backoffice. Dynamisch Verbinden gaat over het betrekken van mensen, over deelname vanuit betrokkenheid en over de aantrekkelijke dynamiek die dan ontstaat. Primair is de verbinding tussen 3 rollen, die van initiator, actor en ondersteuner. We spreken ook wel over ‘driehoekig werken’ wanneer we het over de methode hebben. Wilt u ook weten hoe Dynamisch Verbinden uw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op met René de Kwaadsteniet.

Wilt u meer weten over de andere vraagstukken:

Business Innovatie

Circulaire Economie

Sociale Innovatie

Informatie Management

Klimaat Adaptatie

 

Algemeen

Vacatures
Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden
Disclaimer

Contact

Building Changes B.V.
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
+31 15 7200 901
info@buildingchanges.nl
KvK nummer: 67270883
BTW nummer: 856906098B01