-->

Bouwen aan verandering

PassportforWork

Sociale Innovatie


Aanleiding

De arbeidsmarkt van nu en de toekomst vraagt om meer inzicht en andere vaardigheden van werknemers. Lager opgeleide arbeidskrachten hebben vaak minder inzicht in hun skills en matchen daardoor minder goed bij openstaande vacatures. Hierdoor ontstaat er een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt. In sommige beroepen/sectoren is er een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er in andere sectoren een overschot van is. Een skills based arbeidsmarkt draagt bij aan een verhoogde arbeidsmigratie, waardoor werkgevers en werknemers beter en makkelijker aan elkaar gekoppeld worden en er duurzame relaties ontstaan. Dit speelt onder andere in de Brainport-regio Eindhoven door de economische groei die de technische sectoren doormaken.

Doel
PassportforWork is opgericht om een duurzame match te creëren tussen werkgevers en werknemers op basis van iemands skills in plaats van enkel op iemands diploma’s. Het doel is om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en door middel van het platform te helpen hun persoonlijke skills inzichtelijk te maken en te verbeteren zodat zij een passende baan kunnen vinden. Daarnaast genereert PassportforWork op basis van iemands profiel zijn ontwikkelpotentie, deze wordt vertaald naar persoonlijke ontwikkelpaden. Vanuit het platform kan iemand doorverwezen worden naar een scholingstraject op maat zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Dit moet resulteren in meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en een versnelde arbeidsmigratie tussen sectoren.

Aanpak
In PassportforWork wordt gewerkt aan een vernieuwend loopbaanplatform waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Aan de basis hiervan staat een persoonlijk skills profiel, waarin met behulp van gamification, door video’s, spelvormen en coaching, een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden, zijn of haar ‘skills’. Dit profiel wordt aangevuld met gegevens zoals genoten opleiding en werkervaring.

Het paspoort biedt de werkzoekende de mogelijkheid naar ander werk of andere passende beroepen uit te kijken op basis van diens persoonlijke profiel. Dat kunnen beroepen binnen de eigen sector zijn maar ook daarbuiten. Ook kunnen straks op maat gemaakte eLearnings (online scholing) gevolgd worden op de PassportforWork website. Al deze informatie kan vervolgens, met toestemming van de werkzoekende, gedeeld worden met werkgevers, die zo bijgestaan worden in hun zoektocht naar passend personeel.

PassportforWork helpt werkgevers hun vacatures scherper vorm te geven met name op het gebied van benodigde skills om zo sneller passende werknemers te vinden. Het draagt bij om het zoekgebied van de werkgever te vergroten omdat er nu niet meer alleen naar de klassieke eisen wordt gekeken, maar veel meer naar iemands persoonlijke skills.

Een belangrijke voorwaarde om op basis van skills werkzoekenden aan werkgevers te koppelen is dat we allemaal hetzelfde verstaan onder skills. Het onderzoeken en ontwikkelen van een landelijke “skills taal” is om deze reden een belangrijke activiteit in het project.

PassportforWork richt zich momenteel op drie sectoren, bouw, zorg en techniek, in de regio Eindhoven en is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is de ambitie dat PassportforWork na de einddatum van de subsidieperiode (oktober 2021) opgeschaald wordt naar andere sectoren in heel Nederland. 

Rol Building Changes
Voor dit project hebben we de aanvraag begeleid en zijn we verantwoordelijk voor de verantwoording van het project aan de subsidieverstrekker. Building Changes bewaakt de correcte en tijdige uitvoering van het project en neemt een verbindende rol op zich. De partners worden betrokken op inhoud en proces en de procedure wordt bewaakt.

Daarnaast hebben we een inhoudelijke rol en verbinden we de bouwsector aan het project. Door het ophalen van informatie uit de bouwsector wordt de (toekomstige) behoefte aan skills voor de sector in kaart gebracht. Op basis daarvan worden de assessments en e-learnings ontwikkeld.

Resultaat
PassportforWork bevordert de arbeidsmigratie van werk naar (ander soort) werk. Het biedt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om zich verder te ontwikkelen en te doen wat ze leuk vinden. Hierdoor ontstaan er duurzamere relaties en wordt een levenslange ontwikkeling gestimuleerd.

Bekijk het filmpje en lees meer over PassportforWork op: www.passport4work.nl.


Bekijk hier de eerste test van PassportforWork:
 

Partners:

 

 

 

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban innovative Actions Initiative