-->

Bouwen aan verandering

Workshop ‘Op weg naar een skillsgerichte arbeidsmarkt’

Gepubliceerd op: 11 maart 2024

Donderdag 7 maart verzorgde Gerard van Barneveld namens Passport for Work samen met Andries van Vugt de interactieve workshop ‘Op weg naar een skillsgerichte arbeidsmarkt’ voor professionals in de dienstverlening aan werkzoekende en werkgevers.

De workshop was onderdeel van de Praktijkdag van De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt met de titel 'Van denken naar Doen’. Op dit moment wordt, in opdracht van de ministeries van SZW en OCW, door CBS, UWV, TNO en SBB gewerkt aan een nationale 'skills-taal': CompetentNL. Een gemeenschappelijke skills-taal, een taal om te begrijpen over welke skills je het hebt, helpt om de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs verder te verbeteren.

In de workshop deelden Gerard en Andries hun ervaringen met Passport for Work. Ze namen de deelnemers mee in het instrument en lieten praktijkvoorbeelden van de gemeente Eindhoven en de tool Passport for Work zien. Met Passport for Work krijgen werkzoekenden inzicht in hun skills. Deelnemers leerden hoe een skillsprofiel eruit ziet en ervoeren het belang van skillsgericht denken. Zo ontdekte ze wat het werkgevers en kandidaten oplevert, wat er van hen wordt verwacht, en ook hoe het onderwijs op deze ontwikkeling inspeelt.

De enthousiaste reacties maar ook kritische vragen lieten duidelijk zien hoezeer het onderwerp leeft. Een mooie stap op weg naar naar een skillsgerichte arbeidsmarkt.